Home I Sprekers I Casestudy's I Contact


 

Thema 2016: Perslucht

_Sprekers_

Rinus Simonis
Rinus Simonis - Biaset
Rinus Simonis startte als elektrotechnisch installateur bij Festo op de afdeling systeembouw waar
hij leiding gaf aan monteurs van besturingssystemen. Als productmanager besturingen
ondersteunde hij zelf klanten en gaf hij trainingen over het gebruik van besturingen. Bij de afdeling
Didactic ontwikkelde hij vervolgens trainingsmateriaal voor Pneumatiek, Hydrauliek,
Elektrotechniek, Elektrische aandrijvingen, Codesys programmeersoftware en Machineveiligheid.
Gedurende 25 jaar heeft hij aldus (inter)nationaal zijn kennis en kunde overgedragen. De laatste
jaren verzorgt hij internationaal machineveiligheidstrainingen. Hij ontwikkelde tot slot zelf diverse
berekeningstools om overdimensionering te voorkomen en energie-efficiënte oplossingen te kunnen
bouwen.
www.simonisweb.nl

Energie-efficiëntie, wens of wet?
De Europese richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie is een wet waar je als fabrikant
moet aan voldoen. In zijn presentatie gaat Rinus Simonis dieper in op volgende zaken:
– hoe kunnen we aan de eisen uit de richtlijn voldoen?
– moet elke machine nu geleverd worden met een energielabel?
– de afnemer betaalt toch de energierekening, wat moet de fabrikant hier dan mee?
– hoe kunnen we efficiënt omgaan met perslucht (productie, lekkage en verbruik)?
– kunnen we de meerkost van energie-efficiëntie in een redelijke termijn terugverdienen?

PRESENTATIE

Karel Van Herp
ing. Karel Van Herp – consultant/docent pneumatiek
Karel van Herp verwierf als industrieel ingenieur electro-mechanica (1979) van 1980 tot 1991
ervaring als technisch commercieel medewerker bij diverse leveranciers van persluchtmateriaal.
Sinds 1991 is hij tot op vandaag als zelfstandig consultant actief in het ontwerp en onderhoud van
pneumatische en hydraulische systemen. Daarnaast is hij freelance docent in pneumatiek en
hydrauliek.
www.pneumatiekservice.be

Standaard lekken en energieverliezen in de praktijk
ing. Karel van Herp gaat in zijn getuigenis vanuit de praktijk op zoek naar lekken die steeds
terugkomen tijdens energie-audits bij industriële bedrijven:
– de energieverliezen die iedereen wel kent maar toch steeds terugkomen
– montagefouten die regelmatig gemaakt worden
– opties die men dient te bekijken tijdens het ontwerp.

PRESENTATIE

Geert Haezebrouck
Geert Haezebrouck – Vinçotte
Na zijn basisopleiding elektromechanica volgde Geert Haezebrouck enkele specialisatiejaren in
automechanica/landbouwmechanica en regeltechniek. Nadien ging hij aan de slag als
onderhoudstechnicus op scheepswerven en later bij Volvo te Gent. Op vandaag heeft hij 30 jaar
ervaring bij Vinçotte: 15 jaar als inspecteur en 15 jaar als technical manager op de studiedienst
druktoestellen.
www.vincotte.com

Wettelijke bepalingen inzake de reglementering voor persluchtinstallaties
Geert Haezebrouck schets in zijn presentatie welke regelgeving van kracht is op vlak van
persluchtinstallaties:
– indeling installaties volgens Vlarem I en eisen volgens Vlarem II
– indeling installaties in Wallonië en Brussel
– welke verschillen in wettelijke bepalingen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel?
– verplichte beveiligingen en toebehoren
– wat hangt een gebruiker boven het hoofd indien een installatie niet-conform is?

PRESENTATIE


_Casestudies_

Olivier d'Achard van Enschut
Olivier d'Achard van Enschut – KDS Lekkage Management
Olivier d’Achard van Enschut bekleedde na zijn opleiding levensmiddelentechnologie meerdere
leidinggevende functies in productiebedrijven. In 1997 kwam hij in de sector
persluchtconditionering terecht bij Beko Technologies. Als outside sales engineer verwierf hij ruime
ervaring in alle facetten van conditionering door vele industriële projecten in de Benelux te
begeleiden. Sinds 2005 is hij oprichter van KDS – actief in lekkage audits en -herstellingen en
flowmetingen – én importeur van ultrasone lekkagedetectoren van de Duitse firma Sonotec.
www.persluchtlekkage.nl

No-nonsense, just common sense: hoe geld verdienen met lucht?
KDS getuigt als onafhankelijke speler over de do's en don'ts bij het opsporen en herstellen van
lekkageverliezen en toont hoe u als industrieel bedrijf snel geld kunt verdienen met lucht:
– Welke typische problemen kunnen per direct worden opgelost?
– 90% van de lekkages situeren zich op de laatste 2 meter door gebruik van verkeerde
componenten. Mits een goede planning kan er al tijdens de meting met eenvoudige ingrepen van €
0,30 tot € 100 veel worden opgelost !
– Zijn terugverdientijden van 40 tot 50 dagen realistisch?
Tijdens de presentatie worden enkele successtory's uit de praktijk toegelicht.
PRESENTATIE

 

Aldo Zottos
Aldo Zottos – Festo Belgium
Aldo Zottos werkt al meer dan 20 jaar bij Festo Belgium, als Training Consultant. Hij geeft
opleidingen in pneumatica, hydraulica, mechanica en elektriciteit. Dankzij zijn kennis, jarenlange
ervaring en contacten met de bedrijfswereld wordt hij vaak geconsulteerd voor projecten rond
persluchtverbruik. Sinds enkele jaren is hij ook verantwoordelijk voor diensten betreffende Energy
Efficiency zoals persluchtaudits en optimalisatieprojecten van elektropneumatische installaties.
www.festo.be

Energie-efficiëntie: méér dan persluchtlekken alleen
Persluchtlekken vinden en elimineren is belangrijk om energieverliezen te beperken. Maar er zijn
nog andere elementen die een belangrijke invloed hebben op het energieverbruik:
– Invloed van leidinglengte op energieverbruik
– Juiste dimensionering van persluchtcomponenten
– Rechte t.o.v. conische schroefdraad
De presentatie wordt aangevuld met praktische voorbeelden uit een casestudy
PRESENTATIE


ing. Jeroen Wynants
ing. Jeroen Wynants – Endress+Hauser Belux
Als Solutions Consultant, legt Jeroen bij Endress+Hauser al sedert een 10-tal jaar het verband
tussen industriële meetapparatuur enerzijds en hoe anderzijds daar geld mee kan verdiend worden.
Hij focust daarbij op meetoplossingen voor bulkstockbeheer, energiebeheer, assetbeheer,
doorgedreven diagnostiek & facturatie van continue bulkdebieten. In het kader van dit soort
systeemoplossingen adviseert Jeroen frequent rondom industrieel databeheer, digitale én draadloze
communicatie, integratie met IT-systemen, standaardisatie & normering.
www.endress.com

Meten is weten: betrouwbare meetinstrumenten voor een effectief persluchtbeheer
In deze presentatie leert u vanuit een aantal typische perslucht-situaties, hoe u snel en slim aan
goeie gegevens komt, om tot een effectief persluchtbeheer te komen.
– Aansturing compressormotoren, belastingsbalans, lekkagedetectie, energie-efficiëntie of
veiligheid? Aangepaste, betrouwbare meetinstrumenten spelen hun 'zintuiglijke' rol.
– Druk-, temperatuur- & debietmetingen op 'slimme schaal' met zinvolle KPI's.
– Systeem-visie: productie, onderhoud, energieverantwoordelijken, zelfs financiële collega’s willen
continu 'weten'… bij voorkeur via hun dagdagelijkse beheerssystemen.
Slimme interconnectiviteit dus, pragmatisch te realiseren !
PRESENTATIE


ing. Jan Smets
ing. Jan Smets – Atlas Copco
Jan Smets ging na zijn opleiding als industrieel ingenieur electromechanica (LUCA & De Nayer Instituut) in 1998 bij de divisie Airpower van Atlas Copco aan de slag. Na er diverse engineeringen marketingfuncties met succes te hebben uitgeoefend, groeide hij in 2012 door tot Business Line
Manager Industrial Air. Vanuit die functie vertaalt hij behoeften van industriële klanten naar productontwikkeling en -kennis met oog op een gerichte marktbenadering.
www.atlascopco.be

Frequentiegestuurde persluchtinstallaties
Mede door internationale druk en gewaarwording (Davos, UN, EU, …) is het voor elke
machinebouwer van belang een versnelde innovatie te realiseren om de ecologische voetafdruk te
verminderen. Technologieën voor frequentiegestuurde compressoraandrijvingen dragen bij tot
duurzame productiviteitsoplossingen.
– Welke beschikbare technologieën?
– Komt dergelijk toestel altijd in aanmerking als 'best fit'?
– Wat zijn de voordelen naast het energetisch aspect?
– En hoe pakt Atlas Copco dit aan?
PRESENTATIE


Marc Lens
Marc Lens – AF Belgium
Marc Lens vervulde als graduaat meet en regeltechniek tijdens zijn carrière diverse commerciële
functies, waarbij hij het technisch aspect van de producten steeds voorop plaatste. Via een lange
loopbaan in de barcodewereld is hij overgestapt naar de sector sturingen voor batterijgestuurde
motorvoertuigen. Hier kwam hij in aanraking met de nieuwste technologie in motorsturingen. Toen
hij in 2010 aan de slag ging bij AF Belgium ter promotie van de schottencompressoren, is hij
gedreven op zoek gegaan naar de verschillen met andere types van compressoren.
www.af-belgium.be

De (r)evolutie van schottencompressoren
De (r)evolutie van schottencompressoren
– Evolutie van de schottencompressoren
– Maxima extreme series
– casestudy: efficiëntie van schottencompressor bij aardappelverwerker Agristo (Nazareth)
– TCO met schottencompressoren
– Nieuwe technologieën die compressorwarmte omzetten in elektriciteit.
PRESENTATIE


Hendrik Deforche
Ing. Hendrik Deforche – CompAir Geveke
Hendrik Deforche is 6 jaar werkzaam als sales engineer bij CompAir Geveke en is zeer ervaren in
het geven van een passend persluchtadvies op basis van Total Cost of Ownership (TCO). Eerder
heeft hij gewerkt bij Cegelec als projectingenieur. Daarnaast is hij ook docent pneumatiek aan
Mobyus Centrum voor Volwassenonderwijs. Met zijn ervaring en inzicht adviseert hij zijn klanten
(van kleine garage tot grote glaswolfabriek) over alle typen compressoren van CompAir Geveke
(turbo-, zuiger-, schotten-, oliegesmeerde en olievrije schroefcompressoren) en over alle vormen
van persluchtconditionering. Door voor elke eindgebruiker de juiste technologie te kiezen, wordt de
laagste Total Cost of Ownership gegarandeerd.
www.compair-geveke.be

Advies op basis van inzicht met een AirAudit
Een gedegen advies op maat is alleen uit te brengen op basis van inzicht. Daarbij zijn de volgende
vragen van belang: ‘Hoeveel perslucht wordt er écht verbruikt en hoeveel energie kost dat?’ ‘Wat is
de systeemdruk?’ en ‘Wat is de luchtkwaliteit?’ Pas als er met behulp van een AirAudit antwoord op
deze vragen is verkregen, kan de klant een goed onderbouwd, passend advies verwachten.
Tijdens de presentatie zal uit de doeken worden gedaan wat een AirAudit precies inhoudt en hoe
een AirAudit wordt uitgevoerd. Aan de hand van cases wordt uitgelegd wat en waarom er wordt
gemeten, hoe dat tot een advies leidt en welke resultaten daarmee worden bereikt.

PRESENTATIE

Version française