Home I Sprekers I Casestudy's I Contact_Casestudies_

Olivier d'Achard van Enschut
Olivier d'Achard van Enschut – KDS Lekkage Management
Olivier d’Achard van Enschut bekleedde na zijn opleiding levensmiddelentechnologie meerdere
leidinggevende functies in productiebedrijven. In 1997 kwam hij in de sector
persluchtconditionering terecht bij Beko Technologies. Als outside sales engineer verwierf hij ruime
ervaring in alle facetten van conditionering door vele industriële projecten in de Benelux te
begeleiden. Sinds 2005 is hij oprichter van KDS – actief in lekkage audits en -herstellingen en
flowmetingen – én importeur van ultrasone lekkagedetectoren van de Duitse firma Sonotec.
www.persluchtlekkage.nl

No-nonsense, just common sense: hoe geld verdienen met lucht?
KDS getuigt als onafhankelijke speler over de do's en don'ts bij het opsporen en herstellen van
lekkageverliezen en toont hoe u als industrieel bedrijf snel geld kunt verdienen met lucht:
– Welke typische problemen kunnen per direct worden opgelost?
– 90% van de lekkages situeren zich op de laatste 2 meter door gebruik van verkeerde
componenten. Mits een goede planning kan er al tijdens de meting met eenvoudige ingrepen van €
0,30 tot € 100 veel worden opgelost !
– Zijn terugverdientijden van 40 tot 50 dagen realistisch?
Tijdens de presentatie worden enkele successtory's uit de praktijk toegelicht.
PRESENTATIE
- VIDEO

 

Aldo Zottos
Aldo Zottos – Festo Belgium
Aldo Zottos werkt al meer dan 20 jaar bij Festo Belgium, als Training Consultant. Hij geeft
opleidingen in pneumatica, hydraulica, mechanica en elektriciteit. Dankzij zijn kennis, jarenlange
ervaring en contacten met de bedrijfswereld wordt hij vaak geconsulteerd voor projecten rond
persluchtverbruik. Sinds enkele jaren is hij ook verantwoordelijk voor diensten betreffende Energy
Efficiency zoals persluchtaudits en optimalisatieprojecten van elektropneumatische installaties.
www.festo.be

Energie-efficiëntie: méér dan persluchtlekken alleen
Persluchtlekken vinden en elimineren is belangrijk om energieverliezen te beperken. Maar er zijn
nog andere elementen die een belangrijke invloed hebben op het energieverbruik:
– Invloed van leidinglengte op energieverbruik
– Juiste dimensionering van persluchtcomponenten
– Rechte t.o.v. conische schroefdraad
De presentatie wordt aangevuld met praktische voorbeelden uit een casestudy
PRESENTATIE
- VIDEO


ing. Jeroen Wynants
ing. Jeroen Wynants – Endress+Hauser Belux
Als Solutions Consultant, legt Jeroen bij Endress+Hauser al sedert een 10-tal jaar het verband
tussen industriële meetapparatuur enerzijds en hoe anderzijds daar geld mee kan verdiend worden.
Hij focust daarbij op meetoplossingen voor bulkstockbeheer, energiebeheer, assetbeheer,
doorgedreven diagnostiek & facturatie van continue bulkdebieten. In het kader van dit soort
systeemoplossingen adviseert Jeroen frequent rondom industrieel databeheer, digitale én draadloze
communicatie, integratie met IT-systemen, standaardisatie & normering.
www.endress.com

Meten is weten: betrouwbare meetinstrumenten voor een effectief persluchtbeheer
In deze presentatie leert u vanuit een aantal typische perslucht-situaties, hoe u snel en slim aan
goeie gegevens komt, om tot een effectief persluchtbeheer te komen.
– Aansturing compressormotoren, belastingsbalans, lekkagedetectie, energie-efficiëntie of
veiligheid? Aangepaste, betrouwbare meetinstrumenten spelen hun 'zintuiglijke' rol.
– Druk-, temperatuur- & debietmetingen op 'slimme schaal' met zinvolle KPI's.
– Systeem-visie: productie, onderhoud, energieverantwoordelijken, zelfs financiële collega’s willen
continu 'weten'… bij voorkeur via hun dagdagelijkse beheerssystemen.
Slimme interconnectiviteit dus, pragmatisch te realiseren !
PRESENTATIE
- VIDEO


ing. Jan Smets
ing. Jan Smets – Atlas Copco
Jan Smets ging na zijn opleiding als industrieel ingenieur electromechanica (LUCA & De Nayer Instituut) in 1998 bij de divisie Airpower van Atlas Copco aan de slag. Na er diverse engineeringen marketingfuncties met succes te hebben uitgeoefend, groeide hij in 2012 door tot Business Line
Manager Industrial Air. Vanuit die functie vertaalt hij behoeften van industriële klanten naar productontwikkeling en -kennis met oog op een gerichte marktbenadering.
www.atlascopco.be

Frequentiegestuurde persluchtinstallaties
Mede door internationale druk en gewaarwording (Davos, UN, EU, …) is het voor elke
machinebouwer van belang een versnelde innovatie te realiseren om de ecologische voetafdruk te
verminderen. Technologieën voor frequentiegestuurde compressoraandrijvingen dragen bij tot
duurzame productiviteitsoplossingen.
– Welke beschikbare technologieën?
– Komt dergelijk toestel altijd in aanmerking als 'best fit'?
– Wat zijn de voordelen naast het energetisch aspect?
– En hoe pakt Atlas Copco dit aan?
PRESENTATIE
- VIDEO


Marc Lens
Marc Lens – AF Belgium
Marc Lens vervulde als graduaat meet en regeltechniek tijdens zijn carrière diverse commerciële
functies, waarbij hij het technisch aspect van de producten steeds voorop plaatste. Via een lange
loopbaan in de barcodewereld is hij overgestapt naar de sector sturingen voor batterijgestuurde
motorvoertuigen. Hier kwam hij in aanraking met de nieuwste technologie in motorsturingen. Toen
hij in 2010 aan de slag ging bij AF Belgium ter promotie van de schottencompressoren, is hij
gedreven op zoek gegaan naar de verschillen met andere types van compressoren.
www.af-belgium.be

De (r)evolutie van schottencompressoren
De (r)evolutie van schottencompressoren
– Evolutie van de schottencompressoren
– Maxima extreme series
– casestudy: efficiëntie van schottencompressor bij aardappelverwerker Agristo (Nazareth)
– TCO met schottencompressoren
– Nieuwe technologieën die compressorwarmte omzetten in elektriciteit.
PRESENTATIE
- VIDEO


Hendrik Deforche
Ing. Hendrik Deforche – CompAir Geveke
Hendrik Deforche is 6 jaar werkzaam als sales engineer bij CompAir Geveke en is zeer ervaren in
het geven van een passend persluchtadvies op basis van Total Cost of Ownership (TCO). Eerder
heeft hij gewerkt bij Cegelec als projectingenieur. Daarnaast is hij ook docent pneumatiek aan
Mobyus Centrum voor Volwassenonderwijs. Met zijn ervaring en inzicht adviseert hij zijn klanten
(van kleine garage tot grote glaswolfabriek) over alle typen compressoren van CompAir Geveke
(turbo-, zuiger-, schotten-, oliegesmeerde en olievrije schroefcompressoren) en over alle vormen
van persluchtconditionering. Door voor elke eindgebruiker de juiste technologie te kiezen, wordt de
laagste Total Cost of Ownership gegarandeerd.
www.compair-geveke.be

Advies op basis van inzicht met een AirAudit
Een gedegen advies op maat is alleen uit te brengen op basis van inzicht. Daarbij zijn de volgende
vragen van belang: ‘Hoeveel perslucht wordt er écht verbruikt en hoeveel energie kost dat?’ ‘Wat is
de systeemdruk?’ en ‘Wat is de luchtkwaliteit?’ Pas als er met behulp van een AirAudit antwoord op
deze vragen is verkregen, kan de klant een goed onderbouwd, passend advies verwachten.
Tijdens de presentatie zal uit de doeken worden gedaan wat een AirAudit precies inhoudt en hoe
een AirAudit wordt uitgevoerd. Aan de hand van cases wordt uitgelegd wat en waarom er wordt
gemeten, hoe dat tot een advies leidt en welke resultaten daarmee worden bereikt.

PRESENTATIE - VIDEO

Version française