11 januari 2017

VAKINFORMATIE VOOR DE VOEDINGSVERWERKENDE INDUSTRIE

Lees de nieuwsbrief online

GOED RAPPORT VOOR VOEDINGSINDUSTRIE

De kerstrapporten voor het schooljaar '16-'17 zijn ondertussen al uitgedeeld en besproken, maar bij Fevia rekent men nog met cijfers van het voorgaande jaar. “We wachten nog op de gegevens voor 2016, maar voor 2015 kunnen we alvast stellen dat de Belgische voedingsindustrie het relatief goed deed."
Lees meer

TOOLS VOOR PRODUCTCONTROLE

Het garanderen van de totale kwaliteit en voedselveiligheid van eindproducten vereist bepaalde detectie- en sorteermechanismen langsheen de productielijn. Die worden ingebouwd in het proces zelf, of helemaal achteraan de verwerking, bij het verpakken.
Lees meer

METAALDETECTIE

Moeten er bij de productcontrole enkel metalen gedetecteerd worden, dan volstaat hiervoor een metaaldetector.
Lees meer

RÖNTGENDETECTIE

Wie een vergaande productcontrole wil - op vreemde bestanddelen, maar ook op tekorten, beschadigingen of verkeerde positioneringen - kan een röntgendetector inbouwen op het einde van zijn productielijn.
Lees meer

VISIE-INSPECTIE

Verkeerd geëtiketteerde producten, ondichte verpakkingen of onleesbare barcodes: ze zijn vrijwel niet uit te sluiten, maar met een visie-inspectiesysteem kan wel voorkomen worden dat deze foute verpakkingen in het schap terechtkomen.
Lees meer

CHECKWEGERS

Dynamische controlewegers zijn op vele plaatsen in een productielijn inzetbaar. Ze verifiëren niet alleen (on)verpakte voedingswaren op hun vereiste gewicht, maar kunnen ook in combinatie met de nodige randapparatuur de kwaliteit in detail gaan monitoren.
Lees meer

CERTIFIED MACHINERY SAFETY EXPERTS

27 cursisten uit verschillende sectoren en functies hebben vorig jaar de vierdaagse training tot Certified Machinery Safety Expert gevolgd. 22 van hen hebben met succes, na examen, de kwalificatie behaald. Zij mogen zich nu officieel CMSE® - Certified Machinery Safety Expert noemen.
Lees meer

EERSTE BELGISCHE RONALD MCDONALDHUIS

Aan het UZ Brussel, campus Jette, wordt het eerste Ronald McDonaldhuis van België gebouwd. Voortaan zullen families van langdurig gehospitaliseerde kinderen dus ook hier een thuis vinden.
Lees meer

WERKLOOSHEIDSCIJFERS DECEMBER

De werkloosheidscijfers van december 2016 zijn gepubliceerd op de VDAB-site. Daaruit blijkt dat er eind december in Vlaanderen 215.562 niet-werkende werkzoekenden waren, wat overeenstemt met 7,15% van de beroepsbevolking en een daling betekent van 13.425 eenheden of 5,9% ten opzichte van vorig jaar.
Lees meer

http://foodprocess.pmg.be

Deze mail werd verzonden naar #KORTEMAIL#


uitschrijven - adverteren - nieuws melden - nieuwsbrief delen
Fevia: “Competitiviteit Belgische voedingsindustrie staat onder druk" - Productcontrole kan u veel geld besparen

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Professional Media Group,
Torhoutsesteenweg 226, 2-6, 8210 Zedelgem
info@pmg.be - www.pmg.be